התוועדות י שבט - בא השמש וזרח השמש


י' וי"א בשבט הם ימים מיוחדים בחסידות חב"ד. י' בשבט הוא היום בו הרבי הריי"צ (רבי יוסף יצחק מלובביץ') הרבי ה6 לחסידות חב"ד - חמיו של הרבי מלובביץ' הסתלק, וביום י"א בשבט - שנה לאחר מכן נתמנה הרבי מנחם שניאורסון לרבי ה7 והאחרון של חסידות חב"ד. ימים אלא הינם ימים מיוחדים אשר ניתן בהם להתפלל ולבקש בקשות להצלחה ברוחניות ובגשמיות. 

גם בטשקנט דאג הרב ברוך אברמציוב שליט"א להתוועדות חסידית מרוממת לאנשי הקהילה היהודית במקום. הרב התוועד על הימים ואנשי הקהילה קבלו על עצמם החלטות טובות. 

י שבט שמח!